Ga naar de inhoud

Stichting Islamitisch
Noodfonds Benelux

Artikel 2 van de statuten zegt:

De stichting heeft als doel het inzamelen van geld om in tijden van nood (zoals pandemie/epidemie) steun te bieden aan moslims in de Benelux die niet de middelen hebben om een uitvaart te bekostigen conform de rituelen van de islam, alsmede het realiseren van een noodzakelijke betaalbare begraafplaats voor de moslimgemeenschap in de Benelux, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Algemene gegevens

STICHTING GEGEVENS

Naam:                                Stichting Islamitisch Noodfonds Benelux
Ook bekend als….            Islamitisch Noodfonds
Telefoonnummer             085-0606112
E-Mail                                 info@islamitisch-noodfonds.com
KvK nummer                     77753828
RSIN/Fiscaal nummer   861127808
Website                              islamitisch-noodfonds.com

Adres                                  Edisonplein 7
Postcode                           4816 AM
Plaats                                 Breda

STICHTING GEGEVENS

Naam:                               
Stichting Islamitisch Noodfonds Benelux

Ook bekend als….           
Islamitisch Noodfonds (INF)

Telefoonnummer           
085-0606112

E-Mail                                 
info@islamitisch-noodfonds.com

KvK nummer                     
77753828

RSIN/Fiscaal nummer   
861127808

Website                             
islamitisch-noodfonds.com

Adres                                  Edisonplein 7
Postcode                           4816 AM
Plaats                                 Breda

Onze bestuurssamenstelling

S. Mdaouchi Voorzitter
A. Kadi Ouahabi Penningsmeester
M. Baddaou Secretaris
H. Mdaouchi Bestuurder
H. Rbahi Bestuurder

Beleidsplan

Hoofdlijnen beleidsplan

Het Islamitisch Noodfonds staat voor een collectieve bijstand van de moslimgemeenschap in het dekken van de uitvaartkosten wanneer het vermogen van de directe nabestaanden ontoereikend is in zowel de tijden van pandemieën als in reguliere tijden.
We streven naar een goed waarbij de moslimgemeenschap zich geen zorgen hoeft te maken wanneer een dierbare is overleden en zij de middelen niet hebben om deze persoon de laatste eer te bewijzen; namelijk de uitvaartdienst.

Om dit te kunnen bereiken is het Islamitisch Noodfonds sterk afhankelijk van donaties vanuit de moslimgemeenschap. Zoals bij de oprichting focust het fonds zich op de werving van donateurs, alsmede het financieren van uitvaartdiensten bij nood zonder bureaucratie en langlopende zaken.

Ons beloningsbeleid

Vacatiegelden zijn niet van toepassing. 

Statuten

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen (ANBI)

Jaarrekeningen

Overzicht van activiteiten