Ga naar de inhoud

Voorwaarden Noodfonds

Om in aanmerking te komen bij het noodfonds dient men de onderstaande voorwaarden in acht te nemen. De voorwaarden zijn opgesteld als fundament om een duidelijke structuur in het noodfonds te implementeren. Op deze manier kunnen wij constructieve vooruitgang boeken en vele moslims in nood assisteren.

Voor wie is het noodfonds bedoeld?

Voor alle moslims in Nederland en België die financieel niet in staat zijn om (een deel van) de uitvaartkosten te betalen.

Waar kan het noodfonds bij helpen?

Financiële ondersteuning in de uitvaartkosten in Nederland en België.


Wat is het bedrag wat we kunnen ontvangen van het noodfonds?

Om zoveel mogelijk moslims te kunnen helpen zijn de volgende richtlijnen opgesteld:

Het maximaal uit te keren bedrag is  € 4.250,-

Wij leggen dit uit aan de hand van twee voorbeelden:

Sterftegeval niet-verzekerd:

Uitvaartkosten eeuwige graf: € 8.500,-

Aanvulling uitkering INF-fonds: €4.250,-

Restbedrag zelf te betalen: €4.250,-

Sterftegeval verzekerd:

Uitvaartkosten eeuwige graf: €8.500,-

Uitkering verzekering: €3.000,-

Restbedrag: €5.500 x 50% = €2.750,-

Aanvulling uitkering INF-fonds: €2.750,-

Restbedrag zelf te betalen: €2.750,-

Let op! dit zijn voorbeelden want elke begraafplaats kan andere tarieven hanteren.

Wij weten dat er gevallen zijn die totaal geen familieleden hebben noch financiële middelen. We bekijken dit case per case en laten niemand aan zijn lot over.

Welke Begraafplaats?

De keuze is aan de aanvrager.

Aan wie keren wij het bedrag uit?

Het bedrag gaat naar de aanvrager.

Wie kan de aanvraag doen?

Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.

Hoe kan de aanvraag ingediend worden?

Middels een aanvraagformulier via de website.

Welke documenten dienen ingediend te worden?

  • Scan /kopie Familieboekje
  • Een recente bankafschrift van de aanvrager van de laatste 3 maanden
  • Factuur uitvaart

Wat wordt er van mij bekend gemaakt?

Het Noodfonds wil transparant zijn naar de donateurs daarom worden de projecten met bedrag en begraafplaats op de website gepubliceerd. De namen worden vervangen door nummers.

Kan ik inzage krijgen in het Noodfonds?

Dit is mogelijk middels een afspraak waar ter plekke inzage kan worden gegeven. De privacy van de overledenen wordt altijd in acht genomen.

Het fonds is uitsluitend bedoeld voor diegenen die de financiële middelen niet hebben om een (deel van) de uitvaart te bekostigen.

Een aanvraag wordt dus niet per definitie gehonoreerd.

Aanvraagformulier

In te vullen door de aanvrager

Wij verwachten van elke aanvrager eerlijkheid, integriteit en een inspanningsverplichting​ om zelf voor financiering te zorgen.